W naszym przedszkolu wychodzimy z założenia, iż znajomość języka angielskiego stała się tak uniwersalną potrzebą świata współczesnego, że warto rozpocząć jego „oswajanie” już od najmłodszych lat. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie zarówno w podstawie programowej, jak i w ramach zajęć dodatkowych.

Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język ojczysty, dzięki spontanicznym sytuacjom i dwujęzyczności nauczyciela. Nauczyciel domyślnie zwraca się do dzieci w języku angielskim oswajając je z brzmieniem języka i pokazując, że nawet jak czegoś nie rozumiemy możemy próbować się porozumieć. W trakcie zajęć dziecko przyswaja sobie wiele słówek i zwrotów potrzebnych mu w życiu codziennym oraz w relacjach właściwych życiu rodzinnemu i towarzyskiemu. Dziecko uczy się prosić o coś i dziękować, nazywać i opisywać przedmioty oraz obiekty w najbliższym otoczeniu. Uczy się też wyrażać swój nastrój, uczucia i upodobania.

Wszystkie umiejętności nabywane są poprzez zabawy i gry, w których nie ma przegranych, za to jest dużo ruchu, radości i śmiechu, wierszyków, piosenek i wyliczanek. Nauce towarzyszą zabawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzyczne ćwiczące spostrzegawczość, zdolności manualne i umiejętność kojarzenia.

Zajęcia mają na celu:

  • rozwijać u dzieci przede wszystkim umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim poprzez właściwy dobór ćwiczeń językowych i materiałów dodatkowych,
  • rozwijać u dzieci pewność siebie w sytuacjach językowych i motywację do samodzielnego porozumiewania się w języku angielskim poprzez uczestnictwo w interesujących aktywnościach i kontakt z żywym językiem w sytuacjach codziennych,
  • zapewnić dzieciom możliwość poznania i ćwiczenia właściwej wymowy w języku angielskim poprzez kontakt z wysokokwalifikowanymi instruktorami,
  • zapewnić dzieciom możliwość nauki piosenek, wierszyków w języku angielskim oraz poznania licznych gier i zabaw znanych w krajach anglojęzycznych.
  • zapewnić rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.