Odkryj Pierwsze Przedszkole Dla Dzieci I Dla… Rodziców!

Drodzy Rodzice,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Was do Pierwszego Psychoedukacyjno – Rozwojowego Przedszkola Dla Dzieci i Rodziców Fundacji Kierunek Rozwój.
Jesteśmy organizacją pozarządową nastawioną na rozwój człowieka we wszystkich obszarach ludzkiej działalności, a w szczególności w trzech głównych sferach: życia osobistego, życia zawodowego i życia społecznego.
Chcemy towarzyszyć, wspierać i pomagać człowiekowi, by mógł świadomie, wykorzystując swoją siłę, potencjał i wiarę we własne możliwości, realizować cele, plany i własne wybory życiowe.

Potencjał, siła, skuteczność, ale też równowaga, harmonia, świadomość – to elementy, które determinują rozwój człowieka. Nasz zespół tak właśnie postrzega rozwój. Sami skupiamy się wokół tych elementów zarówno we własnym rozwoju, jak i w rozwoju naszych beneficjentów: to nasza idea.

Wraz z rozwojem działań Fundacji kierujemy swoją misję także do najmłodszych. Tak powstał pomysł na pierwsze edukacyjno – rozwojowe Przedszkole dla Dzieci i Rodziców Fundacji Kierunek Rozwój. Chcemy stworzyć miejsce, które będzie zarówno bezpiecznym i rozwojowym miejscem dla dzieci, jak i lokalnym centrum wsparcia rodziny gdzie rodzic będzie mógł skorzystać z pomocy specjalisty czy wziąć udział w warsztatach wspomagających kompetencje wychowawcze.

W naszej metodologii posiłkujemy się ideą Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga (tzw. Nonviolent Communication, NVC), która poprzez skupienie na uczuciach i potrzebach dziecka pozwala nawiązać bliski kontakt emocjonalny tym samym zmniejszając ryzyko nieporozumień i konfliktów w relacjach.

Misją Fundacji Kierunek Rozwój jest edukacja i rozwój człowieka. Jesteśmy przekonani, że tak jak duży człowiek, tak i mały szczególnie potrzebuje dobrych i sprawdzonych wzorów edukacyjnych oraz mądrego i świadomego rozwoju.

Nasza idea jest Ci bliska?
ZAPRASZAMY!