Pierwsze edukacyjno-rozwojowe PRZEDSZKOLE dla dzieci i rodziców
Fundacji Kierunek Rozwój

Ul. Łąkowa 38
05-510 Konstancin Jeziorna

+48 608 054 878

przedszkole@kierunekrozwoj.org