Przedszkole Fundacji Kierunek Rozwój to także przedszkole ekologiczne. Dbamy o to aby nasze dzieci budowały w sobie postawę proekologiczną, zarówno w zakresie dbania o siebie i swoje zdrowie, jak i w zakresie życia w zgodzie z naturą i poszanowaniem przyrody.

Program „Edukacja dla ekologii” zakłada szereg kompleksowych działań opartych na:

  • Budowaniu postaw proekologicznych w zgodzie z naturą i poszanowaniem przyrody poprzez wyrabianie dobrych nawyków np. oszczędzania wody czy segregacji śmieci itp.
  • Udziale w lokalnych inicjatywach ekologicznych np. sprzątanie świata, Dzień Ziemi, pikniki ekologiczno-naukowe, lokalny projekt Zdrojownik, inicjatywach Uzdrowiska Konstancin-Zdrój,
  • Zapewnienie dzieciom jak najwięcej ruchu na świeżym powietrzu poprzez gry na własnym ogrodzonym placu zabaw jak i podczas wycieczek pieszych po okolicy.
  • „Spacerach po polu” – wycieczki do gospodarstw rolnych połączone z zajęciami edukacyjnymi, wspólne sianie, pielenie i zbieranie plonów,
  • Spacerach po lesie i okolicy pięknych stawów, zbieranie „darów ziemi” które później będą wykorzystywane do wspólnej nauki i zabawy np. liczenie, nauka języka angielskiego, układanie literek itp.
  • Życiu w zgodzie z naturą – własny ogródek kwiatowo-warzywny, który dzieci mogą uprawiać przy pomocy wychowawcy,
  • Świadomej edukacji kulinarnej – uczenie nawyków zdrowego żywienia,
  • Warsztatach kulinarnych – wspólne gotowanie, nauka o właściwościach odżywczych poszczególnych produktów,
  • Własnej, w pełni wyposażonej kuchni serwującej posiłki skomponowane przez dietetyka,
  • Zaopatrzeniu żywnościowym od regionalnych dostawców z ekologicznych gospodarstw rolnych.

 

Miejsce w którym powstało przedszkole też nie jest przypadkowe, idealnie wkomponowuje się w naszą ideę przedszkola ekologicznego w zgodzie z naturą i w poszanowaniu przyrody. Konstancin – Jeziorna to miejsce urokliwe z wyjątkowym mikroklimatem, a przedszkole znajduje się w zacisznym zaułku w pobliżu malowniczych stawów i terenów zielonych.

Innowacyjność naszego przedszkola przejawia się w edukacji ekologicznej, a co za tym idzie w zdrowym żywieniu naszych dzieci. Dysponujemy własną kuchnią, gdzie doświadczony personel będzie przygotowywał dla naszych podopiecznych zdrowe jedzenie, tylko i wyłącznie ze świeżych produktów. W miarę możliwości staramy się uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci wymagające specjalnej diety. np. alergie pokarmowe. Zaopatrywać nas będę okoliczni dostawcy z gospodarstw rolnych, którym nieobce są wartości ekologiczne.

Zupełnie wyjątkowym jest posiadanie własnego ogródka warzywno – kwiatowego. Tym samym edukacja ekologiczna odbywa się w naturalnym środowisku i bezpiecznym otoczeniu przedszkolnym.

Zapraszamy też na warsztaty kulinarne. To innowacyjny, wyjątkowy pomysł mający za zadanie edukację kulinarną od najmłodszych lat. Rodzice i dzieci, dzięki wspólnemu gotowaniu uczą się, bawiąc jednocześnie. Nic tak nie cieszy i bawi, jak  zbieranie plonów z przedszkolnego ogródka i wspólne przygotowywanie posiłków.

Zdrowy tryb życia to nie tylko jedzenie, ale także ruch. Dbamy aby nasi podopieczni spędzali jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu czy to na naszym placu zabaw czy to w ramach licznych wycieczek po okolicy. Wszystkie wyjścia to także świetna okazja do zabawy i wspólnej nauki.

Zwiedzanie okolicy to także udział w wielu lokalnych inicjatywach społecznych. Zapraszamy do wspólnego spędzania czasu dzieci i rodziców w ramach projektu Zdrojownik czy w licznych inicjatywach Uzdrowiska Konstancin-Zdrój gdzie z pewnością nas nie zabraknie. Wychodzimy z założenia, że wszystkie takie wydarzenia pozwalają na wzajemne poznanie się i nawiązanie kolejnych relacji między dziećmi, rodzicami i kadrą, co przyczynia się do tworzenia dobrosąsiedzkich relacji i tworzenia społeczności lokalnej, skupionej wokół przedszkola.